01 Tháng 06

Vĩnh Phúc tham dự Hội chợ Thương mại – Du lịch quốc tế Nha Trang 2023

08:00 AM 01/06/2023 - 05:00 PM 07/06/2023

Nhà Trang - Khánh Hòa

Liên hệ

Tên hội chợ: Tham gia Hội chợ thương mại du lịch quốc tế Nha Trang 2023

- Thời gian diễn ra từ ngày: 01/6/2023 đến ngày 07/6/2023

- Địa điểm tổ chức: Sân bóng thanh niên, đường Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

- Đơn vị chỉ đạo: Bộ Công Thương

- Đơn vị tổ chức: Cục xúc tiến thương mại – Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa  

- Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Khánh Hòa

Vĩnh Phúc tham dự Hội chợ Thương mại – Du lịch quốc tế Nha Trang 2023

Nhà Trang - Khánh Hòa

01/06

08:00 AM 01/06/2023 - 05:00 PM 07/06/2023

Liên hệ

Có thể bạn quan tâm