Giới thiệu

I. Cơ cấu tổ chức:

       1. LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

              Giám đốc: Đàm Thị Hằng

               ÐT: 0211.2211.657

              Phó Giám đốc: Phan Thị Bích Thảo

              Phó Giám đốc: Trần Trung Kiên

        2. PHÒNG HÀNH CHÍNH

              Trưởng phòng: Đỗ Văn Giang

              Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hồng Dung

               ĐT: 0211.2211.657

        3.PHÒNG THÔNG TIN

             Trưởng phòng: Nguyễn Thị Hảo              

             ĐT: 0211.2211637

        4. PHÒNG XÚC TIẾN DU LỊCH

             Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Phương      

             ĐT: 0211.2211647

II. Vị trí và chức năng        Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, có chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện các hoạt động về công tác thông tin và xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước; Chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Tổng cục Du lịch- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về công tác thông tin du lịch

– Tổ chức triển khai các hoạt động về công nghệ thông tin trong phạm vi của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại địa phương, phục vụ cho công tác điều hành của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng như hoạt động kinh doanh du lịch của các doanh nghiệp.

– Tiến hành kết nối, trao đổi thông tin với các mạng thông tin của Chính phủ, của tỉnh, của Tổng Cục du lịch và của các Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch khác trong cả nước.

– Là đầu mối hợp tác trong lĩnh vực thông tin; lập kế hoạch, tổ chức và thực hiện việc áp dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

– Tham gia phát hành các ấn phẩm thông tin trong lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch.

– Thu thập, tiếp nhận các thông tin du lịch từ các ngành, các doanh nghiệp, các địa phương trong cả nước và cung cấp các thông tin cho các doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Về công tác xúc tiến du lịch – Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch, hoạt động thông tin du lịch (trong nước, nước ngoài) của quốc gia, khu vực và địa phương.

– Xây dựng các sản phẩm tuyên truyền, quảng bá giới thiệu về du lịch.

– Tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước và nước ngoài.

– Công bố các sản phẩm du lịch mới.

– Khảo sát điểm đến du lịch.

– Hợp tác quốc tế về xúc tiến du lịch.

– Tổ chức các tour du lịch thí điểm cho các công ty lữ hành, giới thiệu các điểm du lịch cho khách bên ngoài đến với Vĩnh phúc.

– Xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực du lịch, tham gia liên kết hợp tác xúc tiến du lịch với các địa phương, vùng kinh tế trong và ngoài nước.

– Phối hợp với các đơn vị, các trường đào tạo nghề về du lịch để mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch cho các đơn vị kinh doanh lữ hành, khách sạn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh.

– Làm chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng hệ thông biển quảng cáo về du lịch trên địa bàn tỉnh và một số các dự án khác khi được Sở uỷ quyền.

3. Thực hiện báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của Trung tâm với lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Tổng cục Du lịch.

4. Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản theo phân cấp và quy định của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

5. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo kế hoạch, chương trình của Sở.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.

1,231.0M

Số dân sống tại
Vĩnh Phúc

1.4K

Diện tích hàng nghìn
km vuông

100+

Di tích lịch sử
văn hóa

7%

Du khách du lịch
hàng năm

Gặp gỡ lãnh đạo

Cơ cấu Tổ chức Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc